Persondatapolitik

Generelt

Humanta behandler al personlig data med fuld fortrolighed, og al personlig data er beskyttet mod tyveri, misbrug og ulovlig anvendelse.

Elektronisk opbevaret data beskyttes af anerkendt systemudbyder samt login. Alle logins skiftes hver 2. måned.
Data på skrift opbevares under lås.

Alle personlige data slettes efter 5 år, medmindre andet er aftalt.

Al personlig data, som anvendes i Humantas til udførelse af rekruttering, virksomhedsmatch, jobsøgning og undervisning, sker kun med personligt samtykke.

Al data, modtaget fra jobcentre eller andre instanser, skal behandles med fuld fortrolighed og må ikke deles med andre, end de der indgår i fortrolighedsrammen for den til enhver tid aktuelle sag.

Formål med personlig data

I undervisningen kan personlige data indgå, så undervisningen bliver så målrettet og kvalitativ, som muligt. Desuden indsamles personlige informationer i undervsiningsforløbet, som er nødvendige for at kunne levere personlig vejledning og senere indgår disse data i jobmatching.

For medarbejdere gælder, at personlig data indsamles løbende til brug for MUS og løbende støtte til udførelse af de opgaver, som medarbejderen udfører i Humanta.

For kunder og kontaktpersoner i jobcentre og kommuner er formålet med dataindsamling udlukkende af kommunikativ eller fakturerende årsag.

Adgang til data

Der gives ikke adgang til tredjemand, medmindre dette er udtrykkeligt aftalt. Dette sker i forbindelse med jobsøgning.

Enhver der har personlige data registreret hos Humanta, kan til enhver tid bede om at få disse oplysninger udleveret og slettet. Dog kan data, der indgår i faktura og/eller regnskab blive opbevaret indtil 5 år.

Samtykke

Samtykkeerklæring for elever, kandidater og andre, som er i forløb hos Humanta: (link)
Samtykkeerklæring for medarbejdere: (link)

Indsamling af personlig data

Dette sker som information Humanta modtager fra tredjepart, typisk jobcenter, samt fra personen selv. Dertil indsamler vi løbende personlig data under de forløb, som gennemføres i Humanta.

Indsamlingen i Humanta sker via undervisere eller personlige vejledere. Enkelte undervisere kan være tilknyttet Humanta på en variabel aftale, og indgår ikke som fast medarbejdere. For dem gælder samme betingelser til samtykke som for medarbejdere. Dertil gælder videre, at de skal underskrive en samarbejdsaftale, der indeholder en fortrolighedserklæring, hvor de kan gøres ansvarlige for mislighold af fortrolighed med personlige data, der erhverves under aftalen med Humanta.

Spørgsmål eller personlig henvendelse rettes til:

Databeskyttelsesansvarlig,

Allan Midtgaard
allan@humanta.dk

Persondataforordningen kan læses her

Og ellers findes der overskuelig information om beskyttelse af persondata på datatilsynet.dk